Vesti

KMS d.o.o. U SARADNJI SA NAJBOLJIMA

KMS d.o.o. U SARADNJI SA NAJBOLJIMA

Bosch je u svetskim razmerama najveći proizvođač opreme za motorna vozila. Kompanija Robert Bosch danas predstavlja predvodnika na polju motorne tehnike u svetskim razmerama. U prilog toj činjenici govori i to da je Robert Bosch kao patente u toku 2006. prijavio čak 3056 novih dostignuća. Posmatrajući čitav Svet kada se govori o inovacijama u automobilskoj industriji Bosch je prema podacima World intellectual Property Organisation u poslednjoj godini bio ubedljivo na prvom mestu.

Proizvod je dodat u korpu.